Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Ny artikkel i det norske legetidsskriftet som omtaler ryggplager, sykefravær og uføretrygd. Hva finnes av dokumentert kunnskap angående tiltak som kan redusere sykefraværet.
Vaksiner redder utallige liv hvert år. I fattige utviklingsland trygler foreldre om å få vaksiner til barna sine, mens det i rike industriland finnes interessegrupper og enkeltpersoner som motarbeider all vaksinasjon.
Nasjonalt Nettverk for Livskvalitetsforskning møtes denne uken på IGS for diskutere pågående og kommende prosjekter.