Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Det foregår en absurd diskriminering av gamle mennesker. De er ikke engang med når vi diskuterer prioriteringer i helsevesenet.
I denne første randomiserte kontrollerte studien på hverdagsrehabilitering i Europa, ble hverdagsrehabilitering funnet til å være en bedre intervensjon enn standard behandling.
Forskings- og kurssamarbeid mellom Forskningsgruppen i fysioterapi ved IGS og Ortopedisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.
Risiko for cerebral parese er økt hvis noen i familien allerede har tilstanden, og risikoen er større jo nærmere slektskap.
Det foregår en stille revolusjon i helsen til verdens barn. Særlig i utviklingsland skjer det store fremskritt. Mennesker lever mye lenger enn før, er større og sterkere, og barna har langt større sjanse for å leve opp.
Dr Josephine Hockley gjestet Senter for alders- og sykehjemsmedisin.