Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Hvert 15. sekund dør en arbeidstaker av en arbeidsrelatert ulykke eller sykdom. To tredeler av disse dødsfallene skjer i u-land. Disse hendelsene kan forebygges med rett kunnskap. Du kan bidra!
Folkehelse, bæsj og følelser på timeplanen for TVEPSere i barnehage.
Evalueringen bekrefter antakelsen om at det hovedsakelig er kreftpasienter som får særskilt organisert lindrende behandling, men at det er langt flere pasientgrupper som har behov for palliasjon.
Siden midten av nittitallet har professor Knut Fylkesnes ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen, arbeidet med forskning og kapasitetsbygging i Zambia.