Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Eldre ligger kortere på sykehus enn før, og dobbelt så mange dør på sykehjem nå, sammenlignet med tiden før samhandlingsreformen.
Før kunne syke eldre bli liggende lenge på sykehus og mange av dem døde der. Samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012.
Bettina Husebø sier adekvat og individuell behandling bør være målet.
Søvn er helt nødvendig for å opprettholde hjernens funksjoner og rydde plass til nye lærdom og videre utvikling.
Regjeringen legger i mars fram en ny handlingsplan for bedre kosthold blant eldre, varsler statsminister Erna Solberg (H).