Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Likevel er det lav status å forske på ryggsmerter, ifølge forsker. Det kan føre til mange og lange sykmeldinger og i noen tilfeller uføretrygd.
Forskar Miriam Hartveit leier intervensjonsstudien som skal betra samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetenesta.
Bærum har så god erfaring med KOSMOS at det innføres på alle 14 sykehjem i kommunen.
Sykehjemspasienter med demens og kreft lider mer enn andre kreftpasienter.
I en ny artikkel skrevet av Kristine Heitmann og Lone Holst, masterstudent i farmasi Anja Solheimsnes og samarbeidspartnere fra UiO og RELIS, avdekkes det at over en fjerdedel av kvinnene med alvorlig svangerskapskvalme vurderte å avslutte svangerskapet.
Edvin Schei, allmennlege og professor. Underviser i kommunikasjon ved UiB.
Bare 30 prosent er aktive nok. Vi beveger oss for lite, og overvekt i befolkningen øker. Ekspertene er uenige om hvilke kostholdsråd som gir best effekt.
Den nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin samlet flere hundre deltakere.
Bente Moen og Guri Rørtveit skriver i På Høyden a de håper at universitets- og de ulike fakultetsledelsene vil sørge for tilstrekkelige faglige og økonomiske ressurser til satsningen på forskningen på globale samfunnsutfordringer.