Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Hvordan kan forskningen din bidra til å løse globale utfordringer? Hvordan utvikler, driver og formidler du forskning for å stimulere til sosial endring?
TVEPS-studentene fikk god respons, - og BT på besøk, da de hadde «timen om kroppen» i barnehage.
Vi har spurt, og toppene ved universitet og høyskole har svart.
Risikoen for å utvikle kreft øker betraktelig hvis man blir overvektig før man fyller 40 år. For livmorkreft øker risikoen med 70 prosent.
MED rapportere at gutter som er overvektige i førpuberteten har dobbelt så høy risiko for å få barn med astma enn andre. Det viser UiB-studie.
Gutter som er overvektige i førpuberteten har dobbelt så høy risiko for å få barn med astma enn andre, viser UiB-studie.