Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Guri Rørtveit, har fått jobben som ny direktør ved Folkehelseinstituttet.
– Det er avgjørende at helse- og sosialfagsstudentene får bedre kjennskap til hverandres profesjoner mens de er studenter, sier TVEPS-leder Ane Johannessen.