Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Den internasjonale konferansen om advance care planning, forberedende samtale, samlet deltakere fra 33 land.
Disputerer for ph.d-graden med avhandlingen: «Dignity-preserving care for persons living with dementia», Verdighetsbevarende omsorg for personer med demens.