Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Økt fokus på forskning i primærhelsetjenesten krever at kommunene må være med.
Søndag 24. januar er det klart for festforestilling og utdeling av Omsorgsprisen 2015.
Senter for alders- og sykehjemsmedisin deltar i utviklingen av en felles standard på sykehjem.
Takk til alle som har bidratt til å gjennomføre KOSMOS-prosjektet i Bærum og Sarpsborg.