Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Elevene som besøkte Forskningstorget fredag 23. september var enige om hvor det var best å dø for gamle og syke mennesker.
Hva tror du er viktig for en som er gammel, skrøpelig og snart skal dø? Hvor tror du de fleste i Norge bor eller oppholder seg når de dør?
Nye bokutgivelser med solide bidrag fra SEFAS’ forskere. I høst inviteres det til boklanseringer.