Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

SEFAS sin første ph.d.-kandidat disputerer 12. januar 2017.
Hjerneforskeren og musikkterapeuten Stefan Kölsch ved Universitetet i Bergen har mottatt 18 millioner i støtte til et banebrytende prosjekt for å hjelpe Alzheimers-pasienter gjennom musikk.