Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

– Vi forventet et stort fokus på teknologi i den japanske eldreomsorgen, men ble møtt med fokus på de menneskelige ressursene og verdigheten til de gamle.
Fra Florence Nightingale, via strikking, til smertevurdering av Marie på 83.