Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Ministeren ønsket synspunkter på hvordan det palliative tilbudet til eldre og personer med demens kan bedres.
SEFAS er i gang med vårt nyeste NFR-studie LIVE@Home.Path som skal forbedre kvaliteten på tiden hjemme for personer med demens.
Mens roboter utgjør en vesentlig del av tilbudet på japanske sykehjem, vil professor Bettina S. Husebø ved SEFAS heller satse på samtale og personlig kontakt innen norsk eldreomsorg.
Hva synes sykepleiere om å bruke medikamentskrin for pasienter i terminalfasen?