Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Alzheimer sykdom er en av de største globale samfunnsutfordringene vi står overfor i dag, mener forskere ved Universitetet i Bergen.
En masteroppgave i samfunnsøkonomi har undersøkt økonomiske konsekvenser av en intervensjon gjennomført av SEFAS’ forskere i norske sykehjem.
- Samarbeidet på tvers av fakultetene har ført til mange gode idéer underveis i arbeidet med avhandlingen