Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Våre høydepunkter innen forskning, internasjonalt samarbeid og formidling.
Under disputasen 10. januar 2019 fikk Ane Erdal skryt av opponentene over å ha valgt å publisere negative resultat.