Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

In our annual report we write about ongoing and future research related to the Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS).
I årsmeldingen presenterer SEFAS siste nytt fra all pågående forskning de er involvert i.