Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Fagre ord om digitale hjelpemidler til eldre som bor hjemme faller på steingrunn når vi ser på fakta. Det er på tide å løfte blikket fra komfyrvakten og legge listen høyere. Spesielt nå under pandemien.