Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Hovedinnhold

Her er finner du kontaktinformasjon til administrasjon og teknisk stab ved instituttet.

Signe Solberg - administrasjonssjef

Marit Stubdal - førstekonsulent, stab og lederstøtte 

Ronja Ness Åsebø - lærling

Studie

Christine Endal Kronenberger- studiekoordinator

Else Fredriksen - studiekonsulent, spesialistutdanning/kvalifiseringsprogram

Sissel Vågenes Urdal - studiekonsulent, master i odontologi/bachelor i tannpleie

Ragnhild Furuberg - studiekonsulent

Marit Stubdal  - studiekonsulent

Økonomi

Liv-Rebecca Arnedotter Aae - økonomikoordinator

Randi Bente Hansen - økonomikonsulent

Tone Holtås - pasientøkonomi

Andreas Nesje - pasientøkonomi/bestiller

Forskning- og forskerutdanning

Signe Solberg - administrasjonssjef

Forskningslaboratoriet

Siren Hammer Østvold - overingenør/laboratorietkoordinator

Ying Xue - senioringenør

Odd Johan Lundberg - avdelingsingenør

Kaia Berstad - avdelingsingenør

Hisham Abdalla - overingenør

Klinikkdrift

William Lindberg - driftsleder

Andreas Nesje - materialkontor

Mona Jacobsen Gjerstad - materialkontor

Corina Fine-Moritz - husøkonom

Ingebjørg Maradiaga - husøkonom

Personal

Elin Myhrvold - personalkonsulent

Foto/Arkiv

Jørgen Barth - fotograf

Mette Håpoldøy Jacobsen - teknisk assistent/arkiv

Sarah Ahamath - teknisk assistent/arkiv

Smittevern

Mildrid Beate Vevelstad - hygienesykepleier