Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Her er finner du kontaktinformasjon til administrasjon og teknisk stab ved instituttet.

Signe Solberg - administrasjonssjef

Marit Stubdal - førstekonsulent, stab og lederstøtte 

Mona Helen Lysfjord - lærling

Studie

Karen Lovise Valsø Brinch - studiekoordinator

Christine E. Kronenberger - studiekonsulent, spesialistutdanning/kvalifiseringsprogram

Sissel Vågenes Urdal - studiekonsulent

Ragnhild Furuberg - studiekonsulent

Marit Stubdal  - førstekonsulent

Økonomi

Mona Isaksen - økonomikoordinator

Randi Bente Hansen - økonomikonsulent

Tone Holtås - pasientøkonomi

Andreas Nesje - pasientøkonomi/bestiller

Forskning- og forskerutdanning

Signe Solberg - administrasjonssjef

Forskningslaboratoriet

Siren Hammer Østvold - overingenør/laboratorietkoordinator

Ying Xue - senioringenør

Randi Sundfjord - seniorforskningsteknikker

Odd Johan Lundberg - avdelingsingenør

Kaia Berstad - avdelingsingenør

Hisham Abdalla - avdelingsingenør

Klinikkdrift

William Lindberg - driftsleder

Andreas Nesje - materialkontor

Mona Jacobsen Gjerstad - materialkontor

Corina Fine-Moritz - husøkonom

Ingebjørg Maradiaga - husholdsbestyrer

Personal

Ann Lisbeth Garnes - personalkonsulent

Foto/Arkiv

Jørgen Barth - fotograf

Mette Håpoldøy Jacobsen - teknisk assistent/arkiv

Sarah Ahamath - teknisk assistent/arkiv

Smittevern

Mildrid Beate Vevelstad - hygienesykepleier