Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Hovedinnhold

Her er finner du kontaktinformasjon til administrasjon og teknisk stab ved instituttet.

Signe Solberg - administrasjonssjef

Toma Janusonyte Christako - lærling

Studie

Christine Endal Kronenberger- studiekoordinator

Else Fredriksen - studiekonsulent, spesialistutdanning/kvalifiseringsprogram

Sissel Vågenes - studiekonsulent, master i odontologi/bachelor i tannpleie

Kristine Straume Samuelsen - studiekonsulent

Økonomi

Liv-Rebecca Arnedotter Aae - økonomikoordinator

Barbara Pekala - økonomikonsulent

Tone Holtås - pasientøkonomi

Andreas Røsøvåg Nesje - pasientøkonomi/bestiller

Forskning- og forskerutdanning

Sigrid Fjell Nævdal - forskningskonsulent

Forskningslaboratoriet

Siren Hammer Østvold - overingeniør/laboratoriekoordinator

Ying Xue - senioringeniør

Odd Johan Lundberg - avdelingsingeniør

Kaia Berstad - avdelingsingeniør

Hisham Abdalla - overingeniør

Klinikkdrift

William Lindberg - driftsleder

Andreas Røsøvåg Nesje - materialkontor

Eva Jacobsen - materialkontor

Corina Finé-Moritz - husøkonom

Ingebjørg Maradiaga - husøkonom

Personal

Elin Myhrvold - personalkonsulent

Foto/Arkiv

Jørgen Barth - fotograf

Mette Håpoldøy Jacobsen - konsulent

Sarah Ahamath - konsulent

Smittevern

Mildrid Beate Vevelstad - hygienesykepleier