Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Nyhet

Faglige anbefalinger for smittevern

Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis

Håndhygiene
Foto/ill.:
Jørgen Barth

Hovedinnhold

De tre odontologiske lærestedene har sammen med Den norske tannlegeforening (NTF) og Folkehelseinstituttet utarbeidet Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis. Helsedirektoratet og Kompetansesenteret for dekontaminering ved OUS har også bidratt i arbeidet. Fra UIB har følgende deltatt i arbeidsgruppen: Bodil Lund, Ingrid Slinde og Mildrid Beate Vevelstad

 

Du kan lese anbefalingene her:

https://www.uib.no/odontologi/89788/smittevern