Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Informasjon om disputasen

Espen Helgeland
Foto/ill.:
Per Sakariassen

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel:  “Scaffold-Based Temporomandibular Joint Cartilage Regeneration – Using Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells”

Kandidaten utgår fra Institutt for klinisk odontologi

Hovedveileder: professor Kamal Mustafa

Medveiledere: professor Trond Inge Berge og professor Annika Rosén

1. opponent: Professor EFørsteamanuensis Xuebin Yang, University of Leeds, UK

2. opponent: Professor Professor Else Marie Pinholt, University of Southern Denmark, Denmark

3. medlem av komiteen: Professor Gunhild Vesterhus Strand, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Bodil Kristina Lund

Det digitale møterommet annonseres på denne siden (lenken åpnes i et nytt vindu)

Avhandlingen kan lastes ned (KOMMER)

 

Opptak av det digitale møtet

Vi gjør opptak av prøveforelesning og disputas siden det alltid er en risiko for tekniske utfordringer i digitale møter. Dette opptaket skal kun brukes dersom et eller flere komitémedlemmer faller ut av møtet. Opptaket slettes når prøveforelesning og disputas er vel overstått.

Ex auditorio

Ønsker du å stille et spørsmål ex auditorio sender du inn det konkrete spørsmålet ved å bruke chatfunksjonen i Zoom. Du må oppgi fullt navn.

Spørsmål til prøveforelesningen må sendes inn senest 10 minutter før forelesningen er over. Spørsmål til disputasen må sendes inn i god tid før 1. opponenten er ferdig. Custos kommer til å lese opp eventuelle spørsmål som kommer inn. 

Retningslinjer for publikum

Prøveforelesningen og selve disputasen vil holdes digitalt i Zoom på grunn av corona-utbruddet. Alle som ønsker å delta som publikum er velkommen, men vi ber alle om å lese følgende retningslinjer nøye i forkant:• Ikke bruk kamera (det stjeler båndbredde)• Sett mikrofonen på mute