Home
Department of Clinical Dentistry

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Informasjon om disputasen

Espen Helgeland
Photo:
Per Sakariassen

Main content

Avhandlingens tittel:  “Scaffold-Based Temporomandibular Joint Cartilage Regeneration – Using Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells”

Kandidaten utgår fra Institutt for klinisk odontologi

Hovedveileder: professor Kamal Mustafa

Medveiledere: professor Trond Inge Berge og professor Annika Rosén

1. opponent: Professor EFørsteamanuensis Xuebin Yang, University of Leeds, UK

2. opponent: Professor Professor Else Marie Pinholt, University of Southern Denmark, Denmark

3. medlem av komiteen: Professor Gunhild Vesterhus Strand, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Bodil Kristina Lund

Det digitale møterommet annonseres på denne siden (lenken åpnes i et nytt vindu)

Avhandlingen kan lastes ned (KOMMER)

 

Opptak av det digitale møtet

Vi gjør opptak av prøveforelesning og disputas siden det alltid er en risiko for tekniske utfordringer i digitale møter. Dette opptaket skal kun brukes dersom et eller flere komitémedlemmer faller ut av møtet. Opptaket slettes når prøveforelesning og disputas er vel overstått.

Ex auditorio

Ønsker du å stille et spørsmål ex auditorio sender du inn det konkrete spørsmålet ved å bruke chatfunksjonen i Zoom. Du må oppgi fullt navn.

Spørsmål til prøveforelesningen må sendes inn senest 10 minutter før forelesningen er over. Spørsmål til disputasen må sendes inn i god tid før 1. opponenten er ferdig. Custos kommer til å lese opp eventuelle spørsmål som kommer inn. 

Retningslinjer for publikum

Prøveforelesningen og selve disputasen vil holdes digitalt i Zoom på grunn av corona-utbruddet. Alle som ønsker å delta som publikum er velkommen, men vi ber alle om å lese følgende retningslinjer nøye i forkant:• Ikke bruk kamera (det stjeler båndbredde)• Sett mikrofonen på mute