Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Råd og utvalg

Hovedinnhold

 

Institutt for klinisk odontologi har et instituttråd og et forskningsutvalg, som begge skal fungere som rådgivende organer for instituttleder.

Alle studieprogram ved Det medisinske fakultet er tilknyttet et programutvalg. Programutvalget for odontologiske fag har ansvar for bachelor i tannpleie, integrert master i odontologi og spesialistutdanningen i odontologi.

 

Instituttet har en styringsgruppe, et klinikkutvalg og et HMS utvalg.