Home
Department of Clinical Dentistry

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

 

Institutt for klinisk odontologi har et instituttråd og et forskningsutvalg, som begge skal fungere som rådgivende organer for instituttleder.

Alle studieprogram ved Det medisinske fakultet er tilknyttet et programutvalg. Programutvalget for odontologiske fag har ansvar for bachelor i tannpleie, integrert master i odontologi og spesialistutdanningen i odontologi.

 

Instituttet har en styringsgruppe, et klinikkutvalg og et HMS utvalg.