Hjem
Institutt for klinisk odontologi
IKO

Forskerutdanning

Forskerutdanningen ved Institutt for klinisk odontologi skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt innenfor fagfeltet odontologi.

Hovedinnhold

Forskerutdanning er en organisert opplæring av forskere. Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskning av internasjonal standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Varigheten av ph.d.-utdanningen er tre år og består av et forskingsarbeid og en opplæringsdel med et omfang på minimum 30 studiepoeng.Ph.d.-graden er normalt lagt opp til 3 års fulltids effektiv forskerutdanningsperiode.

Institutt for klinisk odontologi har til enhver tid ca 30 aktive ph.d-kandidater. Instituttet har også noen forskerlinjestudenter som tar mastergrad i odontologi.

Fakultetet har et overordnet og koordinerende ansvar for forskerutdanningen. På siden Forskerutdanning ved Det medisinske fakultet finnes mer informasjon om forskerutdanningen ved fakultet.