Home
Department of Clinical Dentistry

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Forskerutdanning

Forskerutdanningen ved Institutt for klinisk odontologi skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt innenfor fagfeltet odontologi.

Forskerutdanning er en organisert opplæring av forskere. Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskning av internasjonal standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Varigheten av ph.d.-utdanningen er tre år og består av et forskingsarbeid og en opplæringsdel med et omfang på minimum 30 studiepoeng.Ph.d.-graden er normalt lagt opp til 3 års fulltids effektiv forskerutdanningsperiode.

Institutt for klinisk odontologi har til enhver tid ca 30 aktive ph.d-kandidater. Instituttet har også noen forskerlinjestudenter som tar mastergrad i odontologi.

Fakultetet har et overordnet og koordinerende ansvar for forskerutdanningen. På siden Forskerutdanning ved Det medisinske fakultet finnes mer informasjon om forskerutdanningen ved fakultet.