Hjem

Institutt for klinisk odontologi

Ledelse

Institutt for klinisk odontologi har en ledergruppe bestående av instituttleder Anne Nordrehaug Åstrøm, forskningsleder Asgeir Bårdsen, leder i programutvalg for odontologiske fag Morten E Berge og administrasjonssjef Signe Solberg.

Instituttleder

Anne Nordrehaug Åstrøm

Tlf: 55 58 64 83

E-post: Anne.Aastrom@uib.no

Forskningsleder

Asgeir Bårdsen

Tlf: 55 58 64 74

E-post: Asgeir.Bardsen@uib.no

Leder for programutvalg i odontologiske fag

Morten E. Berge 

Tlf: 55 58 66 36

E-post: Morten.Berge@uib.no

Administrasjonssjef

Signe Solberg

Tlf: 55 58 66 88

E-post: signe.solberg@uib.no