Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Ledelse

Institutt for klinisk odontologi har en ledergruppe bestående av instituttleder Bodil Kristina Lund, forskningsleder Asgeir Bårdsen, administrasjonssjef Signe Solberg, klinikkleder Neshe Lie, innovasjonsleder Torgils Lægreid, klinikkstrategileder Dagmar Fosså Bunes og leder i programutvalg for odontologiske fag Inge Fristad.

Instituttleder

Bodil Kristina Lund 

Tlf: 55 58 65 12

E-post: Bodil.Lund@uib.no

Nestleder og Forskningsleder

Asgeir Bårdsen

Tlf: 55 58 64 74

E-post: Asgeir.Bardsen@uib.no 

Administrasjonssjef

Signe Solberg

Tlf: 55 58 66 88

E-post: Signe.Solberg@uib.no

Klinikkleder

Neshe Lie

Tlf: 55 58 66 30

E-post: Neshe.Lie@uib.no

Innovasjonsleder

Torgils Lægreid

Tlf: 55 58 60 40

E-post: Torgils.Lagreid@uib.no 

Klinikkstrategileder

Dagmar Fosså Bunæs

Tlf: 55 58 66 47

E-post: Dagmar.Bunes@uib.no

Programutvalgsleder

Inge Fristad

Tlf: 55 58 64 84

E-post: Inge.Fristad@uib.no