Home
Department of Clinical Dentistry

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Ledelse

Institutt for klinisk odontologi har en ledergruppe bestående av instituttleder Asgeir Bårdsen, administrasjonssjef Signe Solberg, klinikkleder Neshe Lie, innovasjonsleder Torgils Lægreid, studieleder Dagmar Fosså Bunes og leder i Programutvalg for odontologiske fag Sivakami Rethnam Haug.

Main content

Instituttleder

Asgeir Bårdsen

Tlf: 55 58 64 74
E-post: Asgeir.Bardsen@uib.no 

Nestleder

Inge Fristad

Tlf: 55 58 66 04
E-post: Inge.Fristad@uib.no

Administrasjonssjef

Signe Solberg

Tlf: 55 58 66 88
E-post: Signe.Solberg@uib.no

Klinikkleder

Neshe Lie

Tlf: 55 58 66 30
E-post: Neshe.Lie@uib.no

Forskningsleder

Cecilie Gjerde

Tlf: 55 58 64 41
E-post: Cecilie.Gjerde@uib.no

Innovasjonsleder

Torgils Lægreid

Tlf: 55 58 60 40
E-post: Torgils.Lagreid@uib.no 

Studieleder

Dagmar Fosså Bunæs

Tlf: 55 58 66 47
E-post: Dagmar.Bues@uib.no