Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Seksjon for oral kirurgi og oral medisin

Faget oral kirurgi og oral medisin omfatter diagnostikk og behandling av (og rekonstruksjon etter) sykdom, lidelser, misdannelser og skader i ansikt, kjever og munn.

Hovedinnhold

Seksjonen har som oppgave å drive forskning innen fagområdet,  og har videre ansvar for grunnutdanning av tannlege- og tannpleierstudenter.

Seksjonen administrerer også, og har faglig ansvar for, 5-årig program for spesialistutdanning av tannleger innen fagområdet.

 

Vitenskapelig ansatte:

Professor Trond Inge Berge

Professor Annika Rosén

Professor emeritus Hallvard Vindenes

Førsteamanuensis Sigbjørn Løes

Førsteamanuensis Jarle Svalestad

Førsteamanuensis Evelyn Neppelberg

Overtannlege Cecilie Gjerde

Spesialtanlege Saeedeh Bagheri Helland

Seksjonsleder: Professor Trond Inge Berge

 

Klinikk:

Seksjonstannhelse sekretær: Linda Ljones