Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Fokus på smittevern

Institutt for klinisk odontologi arrangerte hygienedag tirsdag 18.juni for alle ansatte med arbeidssted i klinikken. Dosent Mikael Zimmerman var leid inn som kursholder.

Hovedinnhold

Kurset tok for seg utfordringene verden står over for i dag med stadig flere resistente mikroorganismer, ingen nye antibiotika i overskuelig framtid og hvordan konsekvensen av dette er at smittevern og hygiene nå er et satsingsområde både innen EØS og i verden for øvrig. IKO har et ansvar både som helseinstitusjon og utdanningsarena innen tannhelse.

Det er foretatt en kartlegging av kunnskapsnivå og rutiner på klinikken, og det ble vist hvordan endring av dette vil kunne gi bedre smittevern, bedre ressursutnyttelse både når det gjelder økonomi og personale pluss bedre undervisning. Konkret ble det foreslått å fjerne oppdekking med GladPack og redusere instrumenter og materiale ved hver unit slik at det er mulig med ukentlig rengjøring av alle skuffer. Studentene bør også bli opplært til å jobbe som om de var i klinikken fra første dag på ferdighetssenteret. For å nå målsetningen om bedre smittevern og ressursutnyttelse, er det viktig at alle ansatte følger opp de rutinene som er vedtatt.


Hygienedagen er en del av instituttets kalibreringsuke hvor det også er fokus på it opplæring, trygd, og lover og regler. Uken avsluttes med sommerlunsj for de ansatte.

Materialet for kursdagen kan dere laste ned fra siden her.