Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Kongens Sølv

Hans Majestets Kongens fortjentsmedalje i sølv ble tildelt Knut Meyer under Den norske tannlegeforenings landsmøte i Bergen 13.oktober.

Knut Meyer ble tildelt Hans Majestet Kongens fortjenstmedalje ved åpningen av NTFs landmøte i Grieghallen. Medaljen ble utdelt av Bergens varaordfører Trude Drevland.

Tildelingen var begrunnet med Meyers betydningsfulle og lange virke som lærer i peridonti ved tannlegeutdanningen i Bergen, og ikke minst hans store innsats for å ta vare på norsk odontologisk historie, blant annet ved Gamle Bergen museum og skolemuseet i Bergen.

Kongens fortenstmedalje var det Kong Haakon VII som stiftet 1. februar 1908. Medaljen blir delt ut "til lønn for fortenster av kunst, vitskap og næringsliv, og for framifrå forhold i offentleg teneste"(http://www.kongehuset.no/c27050/artikkel/vis.html?tid=27598)