Home
Department of Clinical Dentistry

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kongens Sølv

Hans Majestets Kongens fortjentsmedalje i sølv ble tildelt Knut Meyer under Den norske tannlegeforenings landsmøte i Bergen 13.oktober.

Main content

Knut Meyer ble tildelt Hans Majestet Kongens fortjenstmedalje ved åpningen av NTFs landmøte i Grieghallen. Medaljen ble utdelt av Bergens varaordfører Trude Drevland.

Tildelingen var begrunnet med Meyers betydningsfulle og lange virke som lærer i peridonti ved tannlegeutdanningen i Bergen, og ikke minst hans store innsats for å ta vare på norsk odontologisk historie, blant annet ved Gamle Bergen museum og skolemuseet i Bergen.

Kongens fortenstmedalje var det Kong Haakon VII som stiftet 1. februar 1908. Medaljen blir delt ut "til lønn for fortenster av kunst, vitskap og næringsliv, og for framifrå forhold i offentleg teneste"(http://www.kongehuset.no/c27050/artikkel/vis.html?tid=27598)