Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Syrt vevsbygging og regenerasjon

Mulig å bruke stamceller fra fettvev til beindannelse?

Postdoctor Shaza BM Idris fra institutt for klinisk odontologi skal reise til Würzburg Universitetet i Tyskland for å forske på muligheten for å bruke stamceller fra fettvev til dannelse av bein. Spørsmålet er om stamceller lokalisert i fettvev kan være et like godt alternativ som stamceller fra beinmarg.

Shaza Idris drar snart på forskningsutvekslingsopphold til Wurtzburg i Tyskland
Foto/ill.:
Jørgen Barth

Hovedinnhold

Idris sier at stamceller avledet fra fettvev (ASC) er et lovende alternativ som kan erstatte stamceller fra beinmarg ved beinregenerasjon. Resultater tyder på at fettvev kan være et nyttig verktøy i bioteknologi. Formålet med prosjektet er å se på biologisk karakterisering av stamceller (MSC) isolert fra humant fettvev, og å sammenligne disse med MSC isolert fra benmarg hos de samme pasientene. Prosjektet ønsker også å identifisere de molekylære prosessene som er involvert i de virkningene ASC har i forbindelse med regenerering og reparasjon av vev. I prosjektet inngår bruken av 3D scaffolds, som fungerer som en bærer for cellene.

I Tyskland skal Idris samarbeide med professor Heike Walles ved Würzburg universitetet. Walles er leder av VascoBone ett av EU-prosjektene som institutt for klinisk odontologi er partner i. Walles forskergruppe er eksperter både i stamceller fra ulike kilder (benmarg og fettvev) og avansert bioreaktor teknologi. Samarbeidet med forskergruppen ved Würzburg universitetet gir oss mulighet til å lære mange nye metoder og ta i bruk disse metodene i vår forskning i Bergen, sier Idris.

Idris er tilknyttet forskergruppen Styrt vevsbygging og regenerasjon ved Institutt for klinisk odontologi.  Du kan lese mer om forskergruppen her