Hjem
Institutt for klinisk odontologi
Dobbelkompetanse i odontologi

Ønsker du muligheten til både å forske og få en spesialisering i odontologi?

« Å vera dobbelkompetansekandidat er spennande fordi ein får mykje kunnskap, både klinisk og akademisk. Det er eit løp som krev motivasjon. Har man det, så er det kjekt!», sier dobbelkompetansekandidat Dagmar Fosså Bunæs.

Bildet viser dobbelkompetansekandidater i odontologi i Bergen
Dobbelkompetansekandidatene i odontologi i Bergen, Zrinka Matkovic, Elisabeth Schilbred Eriksen, Tine Birkeland Sivertsen og Dagmar Fosså Bunæs ( Matkovic, Eriksen og Bunæs går på det intergrerte dobbelkompetanseløpet i odontologi)
Foto/ill.:
Jørgen Barth

Hovedinnhold

Nysgjerrige og forskningsinteresserte tannleger oppfordres til å gripe sjansen til å ta en doktorgrad og få en odontologisk spesialisering gjennom dobbelkompetanseløpet. Dobbelkompetanseløpet betyr muligheten til et forkortet studieløp i lønnede stillinger  som PhD kandidat med fokus på forskning, og spesialistutdanning innenfor en av de odontologiske spesialiteter.
Kandidater som tar ett dobbelkompetanseløp i odontologi er ansatt i 5 og 1/2 år med lønn ved det universitetet de er tilknyttet. Det er dobbelkompetansekandidater i odontologi både ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.


Hvorfor dobbelkompetanseløp?
Dobbelkompetansekandidat Anca Virtej understeker at hun synes dobbelkompetanseløpet gir store fordeler fordi man kan knytte den kliniske delen med forskningen, og at man har mulighet til å ta mange kurs, publisere, presentere både forskningsresultater og kasus og delta på konferanser og seminarer.

Ulike prosjekter og ulike spesialiseringer
Det medisinsk-odontologiske fakultetved UiB har totalt 5 kandidater som nå er inne i ett integrert dobbelkompetanseløp i odontologi. Dagmar F Bunæs tar spesialisering i periodonti og har et klinisk prosjekt der hun studerer hvordan sigarettrøyk påvirker tannkjøtt behandlingen på pasienter med diagnosen kronisk periodontitt. Bunæs studie er en klinisk studie hvor pasientene blir fulgt opp over lengre tid.  Kathrin Beyer tar også spesialisering i periodonti og har ett klinisk prosjekt rettet mot pasienter som har reumatisk artritt.  Elisabeth Schilbred Eriksen har en klinisk studie der hun ser på langtidstabilitet, funksjon og livskvalitet hos pasienter med underbitt som har vært behandlet med kirurgisk tilbakeføring av underkjeven.Eriksenn er spesialistkandidat i kjeveortopedi. Anca Virtej tar spesialistutdanning i endodonti, og har ett Ph.d prosjekt med tittelen «Lymphangiogenesis in dental tissues».  Zrinka Matkovic er den ferskeste av dobbelkompetansekandidatene i Bergen. Hun startet i januar som dobbelkompetansekandidat med spesialisering i kjeveortopedi. 

Er du interessert både i forskning og spesialisering – sats på dobbelkompetanse
Kandidatene har følgende anbefaling til dem som lurer på om de skal sende inn søknad til årets opptak: »Jeg vil anbefale dobbelkompetanseprogrammet til folk som liker forskning, undervisning og klinikk, som er tålmodige og motiverte og ikke er redd for et ganske langt studieløp» svarer Anca Virtej, mens Elisabeth Schilbred Eriksen sier at» Det aller viktigste er å finne et prosjekt som en interesserer seg for. Også er det en stor fordel at det er innenfor det fagfeltet en skal ta spesialisering. Å finne veiledere som en tror en kan samarbeide godt med er også kjempeviktig. Det er tross alt snakk om 5.5 år. En må være innstilt på mye kvelds- og helge-jobbing, men så lenge en liker det en jobber med så er det verdt det.»


Opptakskrav
De generelle opptakskravene er bestått odontologisk grunnutdanning og minimum ett års erfaring fra allmennpraksis. Dobbelkompetanseløpet forutsetter opptak til både spesialist- og PhD-utdanning.
Søknadsfristen for dobbelkompetanse er 25. oktober 2014, med oppstart til høsten 2015.
Vil du vite mer om dobbelkompetanseløpet i odontologi og lese utlysningsteksten kan du klikke her