Hjem

Om museet

Universitetsmuseet i Bergen

Velkommen til Universitetsmuseet i Bergen!

Universitetsmuseet har ansvar for  innsamling, dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling innenfor sine museale fagfelt. Fagfeltene er antropologi, arkeologi og kunst og kulturhistorie, botanikk, geologi og zoologi.

Vi har noen av Norges største samlinger av kultur- og naturhistoriske gjenstander og bl.a. disse er grunnlaget for forskningen og formidlingen ved museet.

Som universitetsmuseum har vi omfattende vitenskapelige samlinger, og muséet er et regionalt kompetanse- og formidlingssentrum.

Ett av Bergens vakreste signalbygg, Museplassen 3 som har rommet de naturhistoriske utstillingen er for tiden stengt for rehabilitering, men Historisk Museum er åpent med nye spennende utstillinger. Bygningen ligger ved den andre siden av Musehagen ved siden av Sjøfartsmuseet. Du finner veien ved å gå videre fra Muséplass!

Museumsprosjektet

Utstillingene i Naturhistorisk museum er som sagt for tiden stengt på grunn av renovering. Nå tilbakefører vi Norges eldste museumsbygning fra 1865 til sin mest mulig opprinnelige stand med ny festsal og nye utstillinger. Museumsbygningen vil være Universitetets sentrale møteplass og formidlingshus der vi ønsker å framheve bygningens historiske kvaliteter og spesielle atmosfære og samtidig tilby nye formidlingsformer og gode publikumsfasiliteter. Les mer om Museumsprosjektet. Nye naturhistoriske utstillinger åpner i 2019. Her kan du lese mer om hvordan arbeidet går.