Hjem
One Ocean Expedition
Nyhet

Skal ta med 90 studenter på eventyrlig seilas

Kunne du tenke deg fire måneder i Stillehavet, samtidig som du studerer bærekraft på UiB? Les mer om vårt unike studietilbud om bord på Statsraad Lehmkuhl.

Katja Enberg
Katja Enberg er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, og er emneansvarlig for studiet i Stillehavet.
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Fra mai til august 2022 tar Universitetet i Bergen med seg opptil 90 studenter på en eventyrlig seilas over Stillehavet fra Valparaíso i Chile til Palau. Seilasen er en del av jordomseilingen One Ocean Expedition med seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Under de fire månedene på skipet, skal studentene gjennomføre studieemnet SDG200: Hav, Klima, Samfunn som gir 30 studiepoeng.

- Emnet tar utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål som skal fungere som felles arbeidsplan for alle verdens nasjoner i arbeidet mot de globale utfordringene knyttet til fattigdom, ulikhet, klimaendring, miljøforringelse, velstand, fred og rettferdighet. Som navnet tilsier, har vi spesielt fokus på hav, klima og samfunn, sier Katja Enberg, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og emneansvarlig for SDG200.

Her kan du lese mer om emnet.

Enberg skal være leder for UiBs etappe i Stillehavet og ser frem til å ta med studenter om bord på skipet. Det nye emnet tar for seg kunnskap fra ulike fagdisipliner – noe som er helt avgjørende for å løse fremtidens utfordringer.  og ser frem til å ta med studenter om bord på skipet. Det nye emnet tar for seg kunnskap fra ulike fagdisipliner – noe som er helt avgjørende for å løse fremtidens utfordringer.

- Studentene skal også lære hvilke muligheter som finnes for å løse bærekraftsutfordringene, og hvordan man jobber sammen på tvers av fagdisipliner for å finne slike løsninger. Tverrfaglighet er essensielt for å kunne løse bærekraftsutfordringer, og undervisning og læring i tverrfaglige grupper tvinger oss til å se på utfordringene fra forskjellige ståsted. Derfor er emnet åpent for alle studenter som har minst 60 studiepoeng, forteller hun.

- En fantastisk mulighet!

Seilasen fra Valparaíso til Palau er på hele 12.000 nautiske mil (over 22 tusen kilometer). Underveis skal studentene være medseilere på skipet, og delta i oppgaver om bord på Statsraad Lehmkuhl. Ofte er skipet lang fra land, og studentene må derfor ha god helse (godkjent helseattest fra sjømannslege), og være mentalt forberedt til å være på et seilskip uten internett og mobildekning over lange tidsperioder. For eksempel er første etappe fra Valparaíso til Tahiti på hele 36 dager på sjøen uten å sette beina på land.

- Når man ikke har et eget soverom, og ikke kan snakke med venner eller familien når man vil, kan enkelte oppleve at det blir tungt. Derfor vil vi jobbe mye med det psykososiale læringsmiljøet om bord, og studentene må selv tenke over hvordan de vil håndtere disse utfordringene. Det vil vi også gjerne at de reflekterer rundt i motivasjonsbrevet de må skrive i forbindelse med opptak til emnet, sier Enberg.

Hun forteller videre at UiB har et godt samarbeid med Statsraad Lehmkuhl, kapteinen og øvrig mannskap om bord for å sikre at studentene blir tatt godt vare på. Det er også lege om bord på seilskipet under seilasen. Enberg sier at seilasen kommer til å bli en helt spesiell opplevelse for studentene som får mulighet til å delta.

- Hvor ofte får man mulighet til å seile over Stillehavet og besøke reisemål som Tahiti, Cookøyene, Fiji, Salomonøyene, Palau? I sum kan jeg si at dette er en fantastisk mulighet! 

Som deltaker på emnet er man ikke bare student, men også medseiler – hvordan blir hverdagen for studentene?

- Studentene blir delt opp i tre vaktlag, som hver jobber to ganger fire timer hver dag. Rød vakt er på jobb klokken 12-16 og 24-04, hvit vakt klokken 04-08 og 16-20, og blå vakt klokken 08-12 og 20-24. Vi skal rotere på vaktene i løpet av turen, fordi noen av vaktene er helt klart tyngre enn andre. Når man er på vakt, blir man tildelt konkrete oppgaver, som for eksempel stå til rors, stå bøyevakt, holde utkikk, være brannvakt eller byssevakt – og selvfølgelig heise opp, ta ned og justere seil! I de resterende 16 timer skal man studere, hvile og spise. Studentene sover i hengekøyer i felles sovesaler under dekk. Mye av undervisningen vil være basert på arbeid i mindre grupper, men det kommer også til å være noen individuelle oppgaver.

Ønsker bredde i studentmassen

Emnet er åpent for alle studenter som har minst 60 studiepoeng fra høyere utdanning fra før, uavhengig av hvilket fagområde. I og med at emnet er tverrfaglig, er det også ønsket med en bredde i studentmassen – både når det gjelder kjønn, alder, fagområder og nasjonalitet. 

- Vi har erfart i våre andre bærekraftskurs ved Universitetet i Bergen (for eksempel SDG213, SDG214, SDG215) at læringen blir beriket av at studentene har forskjellige fagbakgrunner og at de kommer fra forskjellige land. Derfor ønsker vi å ha en mest mulig variert studentgruppe, både i fag og nasjonalitet. Vi jobber også derfor med studentrekruttering til emnet sammen med samarbeidsuniversiteter i forskjellige land, avslutter Enberg. 

Er du interessert i dette emnet? Meld deg på e-postlisten der du får oppdateringer om studiet.