Hjem
Pandemisenteret
Nyhet

Formidlingsprisen til Pandemisenteret

Pandemisenteret og senterleder Esperanza Diaz er i år tildelt formidlingsprisen av Det medisinske fakultet.

esperanza_diaz
BROBYGGER: Senterleder Esperanza Diaz mener pristildelingen viser at Pandemisenteret har klart å være et bindeledd mellom forskning, akademia og samfunnet.
Foto/ill.:
Siri Helena Halvorsen

Hovedinnhold

Formidlingsprisen er en del av fakultetets egne undervisnings- og forskningspriser som hvert år deles ut på fakultetets dag.

I år har juryen valgt å tildele formidlingsprisen til Pandemisenteret og senterleder Esperanza Diaz. Begrunnelsen er arbeidet som er lagt ned i å formidle kunnskapsbasert informasjon som svarer på samfunnets behov.

– Dette er veldig hyggelig og noe Pandemisenteret har jobbet aktivt for. Vi har prøvd å være tilgjengelige for å nå ut med vårt budskap, sier Diaz.

Hun understreker at dette er en pris som går til hele senteret, inkludert de faglige ekspertene, sekretariatet og den strategiske arbeidsgruppen.

Sammen i krise  

– Jeg tror denne prisen viser at vi har lyktes med å være et bindeledd mellom forskning, akademia og samfunnet. I en krise kan vi stå sterkt sammen som universitet.

Diaz har også samarbeidet om å skrive dagsaktuelle kronikker sammen med forskere fra ulike fakulteter på UiB og andre institusjoner som UiO og SSB.

– Dette samarbeidet har vært enkelt fordi vi hadde et felles budskap som skulle ut. Det handlet først og fremst om at vi må lære av denne pandemien, at vi må se Norge i en større sammenheng og at vi må ta vare på alle, f.eks innvandrere, sier Diaz.

Utfordret kommunen

Pandemisenteret og den strategiske arbeidsgruppen har også engasjert seg i spørsmålet om papirløse og rett til smittevernhjelp i Bergen kommune. I januar skrev arbeidsgruppen et brev der de ba kommunen om svar på hvordan de ville følge opp denne gruppen.

– Man må bruke, men ikke misbruke, sin posisjon. Jeg tenker ikke det er problematisk å ta et standpunkt så lenge man skjønner at man ikke sitter med alle svarene. Vi har ønsket å reise noen prinsipielle spørsmål om verdier og samfunnet som også UiB kan stå for, sier Diaz.

I sin begrunnelse skriver juryen følgende om prisvinneren: 

«Gjennom sitt arbeid som leder for Pandemisenteret, har Diaz evnet å formidle nyere forskning av høy kvalitet på en fremragende måte til et bredt publikum. Formidlingen har skjedd både i form av vitenskapelige artikler, kronikker, konferanser, foredrag, og deltakelse i debatter nasjonalt og internasjonalt, samt gjennom organisering og koordinering av andre fremragende forskere ved Universitetet i Bergen. På denne måten har Diaz og Pandemisenteret bidratt til å svare på samfunnets behov for kunnskapsbasert informasjon og samtidig løftet frem Universitetet i Bergen.»    

I fjor gikk formidlingsprisen til Ole Frithjof Norheim, leder av Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.