Hjem
Plastnettverket
Plastnettverket

Tverrfaglig blikk på mikroplast og helse

Plastnettverket ved UiB og Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) samlet nylig sentrale forskere fra ulike disipliner og institusjoner til et felles blikk på hvordan plast påvirker både miljø og helse.

Deltakere på plastkonferanse på Høyteknologisenteret.
Arrangører og innleggsholdere på konferansen, som samlet i overkant av 100 deltakere fra en rekke institusjoner til tverrfaglig diskusjon om mikroplast. F.v. Tanja Radusin (NORNER), Tânia Gomes (NIVA), Barbara Bokor (UiB), Odd André Karlsen (UiB), Jutta Dierkes (UiB), Anani Afanou (STAMI), Tanaj Kögel (UiB, HI), Kaja Skjærven (HI), Amy Lusher (UiB, NIVA). Lisbet Sørensen (SINTEF) holdt også innlegg på konferansen, men var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

I samarbeid med Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi (NSFT) arrangerte Plastnettverket ved UiB konferansen "Plastic and plastic additives – impacts on human and environmental health" 11. november i Bergen. Gjennom dagen fremhevet en rekke foredragsholdere hvilke fremskritt som er gjort, og hvilke utfordringer som gjenstår å løse nasjonalt og internasjonalt, for å forstå miljø- og helseeffekter av eksponering for mikroplast.

- Med dette møtet ønsket vi å invitere forskere i fronten av plastforskningen, og vise bredden og diversiteten av den forskningen som foregår på dette feltet, sier Odd André Karlsen, som leder Plastnettverket ved UiB.

Tverrfaglig

Samlingen fant sted på Høyteknologisenteret, og i overkant av 100 deltakere fulgte innleggene og diskusjonen fysisk eller digitalt.

Hovedtaler for dagen var professor i toksikologi Juliette Legler, som leder Division of Toxicology på Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Faculty of Veterinary Medicine, ved Universitetet i Utrecht.

Juliette Legler deltok digitalt.

Professor Juliette Legler fra Utrecht University deltok på konferansen digitalt. Her i samtale med Tanja Kögel (HI/UiB).

Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

Leglers forskning omhandler effekten av kjemisk eksponering på mennesker og dyreliv på et molekylært nivå. Hun koordinerer også det store forskningsprosjektet «Microplastics and Human Health Consortium» (MOMENTUM) som handler om nettopp helsemessige konsekvenser ved eksponering for mikroplast. Legler fortalte i sitt innlegg om noen viktige milepæler for vår forståelse av hvilke helsemessige konsekvenser menneskelig eksponering for mikroplast kan medføre, og i tillegg om nye europeiske reguleringer på dette feltet.

På programmet resten av dagen stod innlegg fra Lisbeth Sørensen (SINTEF),  Kaja Skjærven (HI),  Jutta Dierkes (UiB), Tanja Radusin (NORNER),  Tânja Gomes (NIVA), Anani Afanou (STAMI) og Barbara Bokor (UiB).

Jutta Dierkes holdt innlegg på konferansen.

Professor i klinisk ernæring ved UiB, Jutta Dierkes, holdt innlegg om mikroplast i pattedyr, og sa at det fremdeles er mye vi ikke vet om hvordan mikroplast påvirker mennesket.

Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

Her fikk de fremmøtte høre engasjerte innlegg med stor bredde; om alt hvordan mikroplast påvirker fiske-embryoer og case-studier på pattedyrsmodeller, til håndtering av plastforurensning og det komplekse regelverket rundt plastforurensning - som er en utfordring som må løses på tvers av landegrenser.

Mange kunnskapshull

- Noe av det som ble synligjort på møtet er nettopp at det er mange kunnskapshull som må tettes for å kunne forstå omfanget av plastforurensing og de potensielt negative effektene ved eksponering for plastpartikler og tilsetningsstoffer. Både når det gjelder human helse og effekter på miljøet, og ikke minst nødvendigheten av globale juridiske regler for å finne løsninger på plastforurensningen, sier Karlsen, og legger til:

- I denne sammenhengen er det viktig med slike arenaer der forskere fra ulike disipliner og institusjoner treffes og diskuterer plastproblematikken fra ulike synspunkter.

Karlsen slår fast at dette er et arbeid som Plastnettverket vil fortsette å sette fokus på, blant annet ved å invitere til tilsvarende arrangementer i 2023.