Hjem
Plastnettverket
Plastnettverket

Topp innsats for en Rein Hardangerfjord

15. september var det klart for en ny utgave av storaksjonen Rein Hardangerfjord. Som i fjor fylte Plastnettverket ved UiB en buss med studenter og ansatte som ønsket å gjøre en innsats for miljøet.

Rein Hardangerfjord
UiB-delegasjonen ryddet en vik nær Norheimsund i Hardanger.
Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

Hovedinnhold

- Det tar jo aldri slutt!

En gruppe studenter ser frustrert ut over viken som UiB har fått ansvar for å rydde, som del av den store plastryddeaksjonen Rein Hardangerfjord. Aksjonen arrangeres årlig av stiftelsen Framtidshavet og samarbeidspartnere, og samlet også i år frivillige langs hele fjorden, med et langsiktig mål om å rydde Hardangerfjorden for plast.

Titusenvis av plastbiter

Etter å ha gått av bussen ved ryddestedet litt sør for Norheimsund, var plastrydderne fra UiB, rundt 40 studenter og ansatte, klare for å ta fatt på arbeidet. Ved første øyekast så det ut som det ville bli lite å gjøre, da det ikke var noen store plastbiter, bildekk, taukveiler eller lignende, som man ofte finner på denne type aksjoner.

Rein Hardangerfjord

Student og bærekraftspilot ved UiB, Merjem-Emma Torlo Djugum.

Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

Ved nærmere ettersyn, var det likevel et ganske annet og dystert bilde som tegnet seg. Tusener på tusener av knøttsmå plastdeler lå strødd langs hele viken, og i flere lag under jordsmonnet.

Blant de mest vanlige funnene på aksjonen, var avfall fra fiskeri og industri, samt en del avfall fra personlig forbruk, som korker, q-tips, deler av godteposer og lignende. Dette er avfall som gradvis brytes ned til mikroplast, med fare for både fisk, fugl og annet liv langs kysten vår og i havet.

Rein Hardangerfjord

Slike plastbiter, som stammer fra kloakkrenseanlegg, ble det funnet svært mange av langs sjøkanten.

Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

Rein Hardangerfjord

Plast-djevel som ikke hører hjemme i naturen.

Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

Nyttig og sosialt

- Jeg blir sint av å tenke på at vi produserer så mye plast som ender opp i miljøet, sier Anita Kowalczyk, en av studentene som deltok på aksjonen.

Hun går første året på master i bærekraft, og var glad for å ha meldt seg på turen til Hardanger, både for å gjøre en innsats og på grunn av det sosiale aspektet ved denne type arrangementer.

- Jeg har møtt mange nye mennesker, og det føles også godt å gjøre noe bra for miljøet, sier hun.

Rein Hardangerfjord

Anita Kowalczyk var glad for å møte andre miljøengasjerte, samtidig som hun er oppgitt over plastforsøplingen i samfunnet.

Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

Stort engasjement

Professor Odd Andre Karlsen er leder for Plastnettverket ved UiB. Han forteller at ryddingen ble gjennomført i samarbeid med Framtidshavet, og beskriver en vellykket aksjon.

- Studenter og ansatte viste stort engasjement og topp innsats. Selv om været ikke var med oss hele veien, var det en svært positiv gruppe med godt humør, sier Karlsen.

Han forteller videre at Plastnettverket gjerne vil støtte opp under ryddeaksjoner som Rein Hardangerfjord.

- Å fjerne plast fra strandsonen før plasten brytes ytterligere ned til mikro- og nanoplast er et viktig tiltak for at plast ikke skal gå inn i næringskjedene og gjøre skade på organismer og marine økosystemer. Plastryddig er samtidig et lavthengende og viktig virkemiddel, hvor innsatsen som legges ned umiddelbart er synlig for det blotte øyet, sier han.

- Det er også en fin mulighet til å skape en arena der de som er engasjerte i plastproblematikken kan møte hverandre og bli bedre kjent med andre som er opptatt av miljøet. I år var det ekstra kjekt at mange internasjonale studenter hadde lyst til å bli med på aksjonen.

- Til stor inspirasjon

- Vi er utrolig takknemlige overfor alle våre frivillige som deltar i arbeidet for en renere fjord. Dette er så viktig, og det er til stor inspirasjon at så mange blir med, sier initiativtaker til Rein Hardangerfjord; Kenneth Bruvik i stiftelsen Framtidshavet.

Han legger til:

- At studentene ved Universitetet i Bergen er engasjerte i miljøsaker er ingen overraskelse, men ikke desto mindre gledelig. De har gjort en uvurderlig innsats med å rydde, og på den måten også belyse saken på en strålende måte. Det er bare å rette en stor takk til alle frivillige! 

Rein Hardangerfjord

Topp innsats fra UiB-studenter og ansatte under ryddeaksjonen ved Norheimsund i Hardanger.

Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB