Hjem
Plastnettverket
Min mastergrad

Studerer effekten av mikroplast i tarmen

I sitt masterprosjekt studerer utvekslingsstudent Lucie Geelhaar hvordan mikroplast kan påvirke tarmsystemet.

I sitt masterprosjekt studerer utvekslingsstudent Lucie Geelhaar hvordan mikroplast kan påvirke tarmsystemet
Utvekslingsstudent Lucie Geelhaar skriver masteroppgave om tarmen og effekten av mikroplast.
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

- Jeg er interessert i tarmen og hvilke effekter ulike miljøpåvirkninger har på den. I tillegg har jeg gjennom oppveksten alltid vært opptatt av bærekraft og det å redusere plastavfall. Dette gjorde meg bevisst på mikroplast-forskningen som har blitt utført de siste årene - noe som igjen fascinerte meg så mye at jeg søkte etter en masteroppgave som kunne inkludere både tarmen og effekten av mikroplast, sier Lucie Geelhaar.

Hun går på masterprogrammet «Ernæringsmedisin» ved Universitetet i Lübeck, Tyskland, og er nå i Bergen som utvekslingsstudent med ERASMUS+ programmet, for å skrive masteroppgaven ved Klinisk institutt ved Det medisinske fakultet, UiB.

Mikroplast og helse

Geelhaar forteller at hun så langt på studiet har lært mye om mage-tarmkanalen, ulike sykdommer og dagens behandlingsmetoder.

- Men det er fortsatt mye forskning som kreves for å forstå disse sykdommene og utvikle behandlingsmetodene videre, understreker hun.

I masterprosjektet vil hun undersøke helseeffektene av mikroplastpartikler; spesifikt av typen PVC (polyvinylklorid). Størrelsen på partiklene som vil bli undersøkt er mindre enn 25µm, da så små partikler er mer sannsynlig å bli absorbert av tarmcellene og distribuert til andre organer via blodsirkulasjonen.

- I prosjektet vil vi bruke en rottemodell for å studere hva slags konsekvenser denne type partikler kan ha på tarmen, eksempelvis når det gjelder betennelser og det vi kaller tarmens permeabilitet, sier hun.

Rottene vil innta partiklene av mikroplast sammen med maten i tre uker, og så vil man etterpå analysere om partiklene er tatt opp i vev og organer.

- Vi vil ikke bare undersøke effektene hos friske rotter, men også i rotter som er infisert med inflammatorisk tarmsykdom. Inflammatorisk tarmsykdom er en sykdom som stadig oftere rapporteres hos mennesker, og jeg håper at prosjektet dermed kan hjelpe oss å forstå om mikroplast har en effekt på denne sykdommen, legger hun til.

Kombinasjoner av plasttyper

- Hva trenger vi mer kunnskap om på dette feltet i årene som kommer?

- Etter min mening trenger vi å se mer på effektene av mikro- og nanoplast på menneskers helse. Vi må da se på denne typen plast slik plasten finnes i miljøet, for eksempel i kombinasjoner av ulike typer, og former, av plast. I tillegg må vi se på hvordan ulike typer forurensing påvirker plastpartiklene og hva vi kan gjøre for å motvirke eventuelle negative effekter, sier hun.