Hjem
Polarforskningsnettverket
Publikasjonsanalyse

En bibliometrisk analyse av polarforskning ved UiB

Fjell, is, hav, liten båt
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

 

Ved Universitet i Bergen (UiB) ble det sendt ut en spørreundersøkelse januar 2014 til alle avdelinger. Undersøkelsen var en del av et arbeid frem mot å etablere et nettverk for polarforskning i Bergen, koordinert fra UiB. Undersøkelsen er basert på 65 fast ansatte forskere ved UiB som svarte på undersøkelsen. Resultatene fra den bibliometriske analysen kan du finne her.