Home
Polar Sciences Network

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Publikasjonsanalyse

En bibliometrisk analyse av polarforskning ved UiB

Fjell, is, hav, liten båt
Photo:
Colourbox

Main content

 

Ved Universitet i Bergen (UiB) ble det sendt ut en spørreundersøkelse januar 2014 til alle avdelinger. Undersøkelsen var en del av et arbeid frem mot å etablere et nettverk for polarforskning i Bergen, koordinert fra UiB. Undersøkelsen er basert på 65 fast ansatte forskere ved UiB som svarte på undersøkelsen. Resultatene fra den bibliometriske analysen kan du finne her.