Hjem
Polarforskningsnettverket
Polardag 24. september 2014

Polardag ved UiB 24. september 2014

reinsdyr
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det ble arrangert en samling for polarforskere ved UiB 24. september 2014. Presentasjonene finner du ved å klikke på foredragstitlene. Det er også skrevet et referat fra dagen.

Program

TidspunktHvaHvem 

08.15-08.30

Kaffe

 

08:30 - 08:40

Åpning

Rektor Dag Rune Olsen

08:40 - 08:45

Dagens program

Lars H. Smedsrud, Professor ved Geofysisk institutt, leder av arbeidsgruppen

08:45 - 09:00 Bibliometrisk analyse av medlemmenes publiseringSusanne Mikki, Førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket, Bibliotek for realfag - Geofag
09:00 - 09:30 Klimaendringer i polare områderHelge Drange, Professor ved Geofysisk Institutt, felt: klimadynamikk
09:30 - 10:00 Urfolk og styringssystem i nordområdenePer Selle, Professor ved Institutt for sammenliknende politikk
10:00 - 10:30 Kaffepause 
10:30 - 11:00  Norsk polarforskning, NFR policy 2014-2023 Torill Engen Skaugen, Rådgiver Norges forskningsråd, Polarforskningsprogrammet 
11:00 - 11:30  Rettslege miljøkvalitetskrav til arktiske marine økosystem Sigrid E. Schütz, Førsteamanuensis i forvaltningsrett, juridisk fakultet, naturressurs-, miljø- utviklingsrett 
11:30 - 12:00 Fisken og miljøet: metamorfose, rekruttering og slimKarin Pittmann, Professor ved Institutt for biologi, felt: fiskeriøkologi og havbruk
12:00 - 13:00  Lunsj 
13:00 - 14:00 Aktuelle polare prosjekt ved UiB, aktive 2015 - 2016 (5 -10 min hver)  
14:00 - 14:30 Store søknader der nettverket kan bidra (10 min hver ?) 
14:30 - 15:00 Kaffepause 
15:00 - 16:00 Diskusjon: Nettverksaktiviteter fremover: Møter, foredrag, polardag, media, Arctic Frontiers 2015