Home
Polar Sciences Network

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Polardag 24. september 2014

Polardag ved UiB 24. september 2014

reinsdyr
Photo:
Colourbox

Main content

Det ble arrangert en samling for polarforskere ved UiB 24. september 2014. Presentasjonene finner du ved å klikke på foredragstitlene. Det er også skrevet et referat fra dagen.

Program

TidspunktHvaHvem 

08.15-08.30

Kaffe

 

08:30 - 08:40

Åpning

Rektor Dag Rune Olsen

08:40 - 08:45

Dagens program

Lars H. Smedsrud, Professor ved Geofysisk institutt, leder av arbeidsgruppen

08:45 - 09:00 Bibliometrisk analyse av medlemmenes publiseringSusanne Mikki, Førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket, Bibliotek for realfag - Geofag
09:00 - 09:30 Klimaendringer i polare områderHelge Drange, Professor ved Geofysisk Institutt, felt: klimadynamikk
09:30 - 10:00 Urfolk og styringssystem i nordområdenePer Selle, Professor ved Institutt for sammenliknende politikk
10:00 - 10:30 Kaffepause 
10:30 - 11:00  Norsk polarforskning, NFR policy 2014-2023 Torill Engen Skaugen, Rådgiver Norges forskningsråd, Polarforskningsprogrammet 
11:00 - 11:30  Rettslege miljøkvalitetskrav til arktiske marine økosystem Sigrid E. Schütz, Førsteamanuensis i forvaltningsrett, juridisk fakultet, naturressurs-, miljø- utviklingsrett 
11:30 - 12:00 Fisken og miljøet: metamorfose, rekruttering og slimKarin Pittmann, Professor ved Institutt for biologi, felt: fiskeriøkologi og havbruk
12:00 - 13:00  Lunsj 
13:00 - 14:00 Aktuelle polare prosjekt ved UiB, aktive 2015 - 2016 (5 -10 min hver)  
14:00 - 14:30 Store søknader der nettverket kan bidra (10 min hver ?) 
14:30 - 15:00 Kaffepause 
15:00 - 16:00 Diskusjon: Nettverksaktiviteter fremover: Møter, foredrag, polardag, media, Arctic Frontiers 2015