Hjem
Polarforskningsnettverket
Polardag

Polardag 14. september 2016

Polarnettverket i Bergen, Scandic Byparken, ca 45 deltagere

Polardag 2016

Hovedinnhold

Det var godt oppmøte og mange spennende foredrag under Polardagen 14. september 2016. Her forteller Lars Robert Hole fra Meteorologisk Institutt om bruk av kontrollerbare meteorologiske ballonger til bruk i polarforskning. 

Ellers denne dagen fikk vi presentert mye av aktiviteten innenfor polarforskning som drives her i Bergen, dette er kort beskrevet under. Hvert enkelt foredrag er også tilgjengelig, klikk på navnet til personen som holdt foredraget. Takk for gode presentasjoner og fint oppmøte.

Lars H. Smedsrud.


Vi fikk først oversikt over varslingen i havet og for sjøisen som drives ved Nansensenteret, vi fikk vite hva Havforskningsintituttet driver med i Arktis, flere eksempler på målekampanjer i luft og hav i Antarktis. Etter en kaffepause ble det flerfaglige innslag med rettslige betraktninger angående endringene i Arktis, les mer om dette i på Høyden; http://pahoyden.no/2016/09/ma-utvikla-eit-berekraftig-rettsregime-arktis. Videre fikk vi økonomiske betraktninger og en diskusjon omkring UNIS, og hvordan vi skal kunne etterkomme politiske ønsker om flere norske studenter der.

Utover dagen ble det presentert flere prosjekter fra Geovitenskap, med nye nettverk for seismiske målinger planlagt for Svalbard, og hva vi kan lære av sedimentkjærner fra vannene i nærheten av isbreer.

Etter lunsj ble to store initiativ presentert for fremtidig forskning, SAS som forhåpentligvis blir et internasjonalt koordinert eksperiment tidlig i 2020 årene, og «Arven etter Nansen» som kan blie et nasjoonalt koordinert prosjekt for det nordlige Barentshavet. Etter dette ble det en diskusjon omkring tilgang på isgående fartøy, og alternativer til dette. Luftputebåten Yngve Kristoffersen brukte er et godt eksempel på et at kan gjøre mye med internasjonalt samarbeid og litt visjoner også.

På slutten av dagen fikk vi presentert mikrobenes innvirkning i Arktis, båe på land og i havet. Vi fikk også et spennende innslag om hvordan en kan få kommunisert klimatiske og økosystem endringer til «vanlige» folk fra Dorothy Dankel. Helt til slutt ble det nye EU prosjektet INTAROS presentert av Hanne Sagen fra Nansensenteret, dette har 49 partnere fra 20 land, og skal lage et observasjons system i Arktis, og passe på at alle data blir tilgjengelig fra dette i framtiden.

Ironisk nok ble en undersøkelse utført av University of the Arctic offentligjort i løpet av dagen, der UiB kommer ut som den best siterte institusjonen i Norge når det gjelder Arktisk forskning, les mer om dette på UiB sidene: https://www.uib.no/aktuelt/100748/st%C3%B8rst-gjennomslag-p%C3%A5-arktisk-forsking-i-noreg

Program

08:30 - 08:45     Åpning ved nettverksleder  Lars H. Smedsrud

08:45 - 09:45     Klimadynamikk:                Laurent Bertino (Arctic Monitoring and Forecasting)

                                                                Lars R. Hole (Met. Balloons for Polar Applications)

                                                                Harald Sodemann (ACE prosjekt XI)

                                                                Vidar Lien (HI prosjekter i Arktis, PAVE, CMEMS ..)

                                                                Stephan Kraal (Polar Boundary layer project)

                                                                Elin Darelius (Antarktis)

10:00 - 11:00    Juss:                                Ernst Nordtveit (Rettslege utfordringer i Arktis)

                        Økonomi:                          Sturla Kvamsdal/Nils-Arne Ekerhovd (ARC - Change)

                        Flere fag ved UNIS?           Knut Helland (dekan SV)

                        UNIS                                Ole Arve Misund

11:15 - 12:30   Paleo og Geo:                    Yngve Kristoffersen (Resultater fra Fram 2014/2015)

                                                               Kuvvet Atakan (European Plate Observing System)

                                                               Willem van der Bilt (SHIFTS Polar Climate states)

                                                               Jon Inge Svendsen (CHASE)

13:30 - 14:30    Store søknader                 Are Olsen (Synoptic Arctic Survey)

                                                               Tor Eldevik (Nansen Legacy)

                         Logistikk sesjon:              Diskusjon omkring isgående fartøy.

14:30 – 15:15    Biologi                             Lise Øvreås (Arctic microbiome - Melting permafrost)

                                                               Aud Larsen (MicroPolar – Virus I Arktis)

                                                               Dorothy Dankel (REGIMES)

15:30 - 15:50      Nytt EU prosjekt             Hanne Sagen (NERSC) INTAROS