Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
Nye deltakere i Polyfon

Vil dere bli deltagere i klyngen?

For dere som vurderer medlemskap i klyngen

Hovedinnhold

Kunnskapsklynga Polyfon bygger samarbeid mellom forskingsmiljøer og tjenesteytende virksomheter som ser muligheter i mer systematisk bruk av musikk som ressurs for helse, livskvalitet og samfunnsdeltaking. Klynga arbeider med tjenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling, der brukermedvirkning og samskaping er sentrale verdier.

Polyfon er eit nasjonalt samarbeid som koordineres av Griegakademiet, Universitetet i Bergen. Klyngeleder er professor Brynjulf Stige.

Hvilke muligheter gir klyngedeltakelse?
1) Muligheter til å påvirke:

  • være med på å forme og utvikle et nytt fagfelt som det er økende behov og interesse for
  • være med og utvikle nye tilbud som gir rom for ressursorientert deltaking og samskaping

2) Muligheter til å styrke kvalitet og omfang i egen fagaktivitet:

  • motta råd og faglig støtte til planarbeid, prosjekt- og utviklingsarbeid
  • delta i nettverk og faglige fellesskap der en kan «spille hverandre gode»
  • få tilgang til klyngas prosjektmidler og formidlingsstøtte
  • øke egne muligheter til å generere eksterne prosjektinntekter.


Erfaringer fra ulike aktører:

Hva er deltakererfaringer med musikkterapi? Se WHOs video om Arve:

 

Arts and health stories: Arve

Produsent:
WHO Regional Office for Europe