Hjem
Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi
BRUKERMEDVIRKNING I POLYFON-SAMARBEIDET

Tilsatt som koordinator for brukermedvirkning

Etter to år i en prosjektstilling, er Kristianne Ervik nå tilsatt som koordinator for brukermedvirkning i Polyfon. Hun blir da en fast medarbeider i klyngas sekretariat. Vi gratulerer og gleder oss til videre samarbeid!

Kristianne Ervik
Kristianne Ervik har stort engasjement for brukermedvirkning i musikkterapifeltet, både når det gjelder praksis, forsking og utdanning.
Foto/ill.:
Frode Aass Kristiansen

Hovedinnhold

Kristianne Ervik er tilsatt som koordinator for brukermedvirkning i kunnskapsklynga, i en 20 % stilling. Hun blir da en fast medarbeider i klyngas sekretariat, med formell tilknytning til administrasjonen ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB.

Arbeidsoppgaver

Stillinga er allsidig, og arbeidsoppgaver omfatter:

  • Å sette bruker- og pårørendeperspektivet i fokus i klyngesamarbeidet
  • Å bidra til at det blir lagt til rette for brukermedvirkning i klyngas arbeid med informasjon, tjenesteutvikling, forsking og utdanning
  • Å støtte og koordinere arbeidet i Polyfons erfaringspanel
  • Å etablere kontakt og samarbeid med aktuelle erfaringskonsulenter, pårørendekontakter og brukerorganisasjoner.

Gode erfaringer

Klyngeleder Brynjulf Stige forteller at det var stor interesse for den utlyste stillinga og mange godt kvalifiserte søkere. At Ervik fikk stillinga og takka ja, er han svært godt fornøyd med:

"Hun har vist et stort engasjement for feltet, har bidratt til en vesentlig styrking av klyngas relasjoner til brukerorganisasjoner og har vært med på å løfte bevisstheten vår om hva brukermedvirkning kan bety i klyngesamarbeidet og om hvordan vi må ha et reflektert forhold til forskjellene mellom brukermedvirkning på strategisk nivå, tjeneste- og individnivå".

Mye å ta tak i

Ervik begynte i den nye stillinga 1. desember og kombinerer denne deltidsstillinga med en tilværelse som student på profesjonsstudiet i psykologi ved UiB. Når vi spør henne om hva hun tror blir de viktigste oppgavene å ta tak i framover, svarer hun: 

"Vi må finne ut hvordan vi kan fremme brukermedvirkning på en bedre måte innenfor Polyfon sine rammer. Det finnes ikke en håndbok for hvordan brukermedvirkning skal foregå på strategisk nivå i en kunnskapsklynge. Det blir viktig å jobbe videre for at brukermedvirkningen skal være reell, fungere etter hensikten, ta utgangspunkt i et tydeligere mandat og oppleves som meningsfull. Dette innebærer blant annet at vi må vurdere de erfaringene vi nå har gjort oss gjennom prosjektperioden for å bli klokere på hva vi skal fortsette med og hva vi må gjøre annerledes". 

Det finnes ikke en håndbok for hvordan brukermedvirkning skal foregå på strategisk nivå i en kunnskapsklynge. Det blir viktig å jobbe videre for at brukermedvirkningen skal være reell, fungere etter hensikten, ta utgangspunkt i et tydeligere mandat og oppleves som meningsfull.