Hjem
Prosjekt Energethics

Konferanser

Dette er en liste over konferanser og større arrangement Energethics forskere har vært involvert i.

2019 - Januar, The Eindhoven Energy Ethics Workshop

The Eindhoven Energy Ethics Workshop 'Fair Energy Transition' - Ståle Knudsen deltok på workshopen i Eindhoven, Nederland, hvor han presenterte et paper om selskapers energi-etikk sammen med Andrew Wright.

2018 - September, ASAUK

African Studies Associaton UK - Siri Lange presenterte et paper om Equinor sin støtte til fagforeninger blant deres ansatte i Tanzania.  Konferansen ble arrangert av ASAUK ved Universitet i Birmingham, England.

2018 - August, EASA

EASA 2018: Staying - Moving - Settling - Tre forskere fra Energethics prosjektet presenterte papers i panelene Energy in Motion og Globalized Workers and Trade Unionism. Konferansen ble holdt ved Universitetet i Stockholm, Sverige.

2018 - Mars, Nordic Challenges

Nordic Challenges: Narratives of Uniformity and Diversity - Ingrid Müftüoglu presenterte paper om rapporteringspraksiser i norske energiselskaper under konseransen som ble arrangert i Helsinki, Finland. LES MER.

2017 - Oktober, Why the World Needs Anthropologists

Why the World Needs Anthropologists: Powering the Planet - Fem Energethics-forskere presenterte prosjektet under symposiumets "Energy Hotspot"-sesjon og gjennom å arrangere en eksplorativ workshop kalt "Accounting for Energy", Durham University, England. LES MER.

2017 - September, Bergen Anthropology Day

Bergen Anthropology Day 2017 - Tre forskere fra Energethicsprosjektet presenterte prosjektet og to delprosjekter under arrangementet i Bergen.

2017 - Februar-Mars, Energy Impacts

ENERGY IMPACTS: Mennesker, ansvar og omstridte fremtidsvisjoner for energiutvikling - Ragnhild Freng Dale og Tarje Wanvik presenterte paper under konferansen som fant sted i Bergen.