Hjem
Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i “stordata’ens tidsalder
Ny rapport

Brukerperspektiv på NRKs bidrag til mediemangfoldet

Ny rapport analyserer hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet i Norge - sett fra brukernes perspektiv.

Hovedinnhold

En gruppe forskere tilknyttet prosjektet Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i 'stordata'ens tidsalder' har utarbeidet en rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Medietilsynet, og inngår som grunnlag for tilsynets utredning om NRK, som overleveres Kulturdepartementet 10. april. I rapporten brukes to ulike survey-datasett for å belyse NRKs rolle sett fra brukernes perspektiv. Et viktig bidrag i rapporten er dermed også utviklingen av en operasjonalisert tilnærming for å studere bruksmangfold. Rapporten analyserer hvordan NRKs ulike tjenester inngår i ulike gruppers medierepertoar, og ser også særlig på sammenhengen mellom bruk av NRKs nyhetstilbud på nett og vilje til å betale for nettnyheter.

Knyttet til NRK som fellesarena og rollen i ulike gruppers medierepertoar, viser analysene hvordan NRKs tilbud er en del av nesten hele befolkningens mediehverdag. NRK når gjennom sitt samlede tilbud grupper i befolkningen som ellers er svært ulike, både når det gjelder sosiale kjennetegn og medievaner. Det fremstår slik at NRKs tilbud fungerer som en fellesarena for det aller meste av befolkningen, i stor grad på tvers av andre skillelinjer. Vi har likevel identifisert noen mindre grupper som i lavere grad enn andre orienterer seg mot nyheter, og mot norske redaksjonelle medier overordnet. Det innebærer en utfordring for NRKs bidrag til disse gruppenes bruksmangfold.

Når det gjelder sammenheng mellom bruk av NRKs nyhetstilbud på nett og lav vilje til direkte betaling for digitalt nyhetsinnhold finner vi at forklaringene på hvem som betaler for nyheter på nettet handler om generelle nyhetsvaner (som å ha betalt for papiravis, å hyppig ha lest lokal- og regionmedier eller nyheter generelt), og om egenskaper som ligger «utenfor» nettet (som høy utdanning og lav alder). Kontrollert for slike forhold framstår det ikke være noen sammenheng mellom å benytte NRKs nyhetstjenester på nett og betalingsvilje for nettnyheter. 

Rapporten er forfattet av Jan Fredrik Hovden, Hallvard Moe, Lennart Rosenlund og Balder Holm.

Den er gratis og fritt tilgjengelig og kan lastes ned fra lenke på denne siden.