Hjem
WAIT-prosjektet

Nyhetsbrev

Her kan du lese prosjektets nyhetsbrev.

Hovedinnhold

2020

Høst 2020

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om WAIT-forskernes nylig utgitte bok Waiting and the Temporalities of Irregular Migration, og om WAITs digitale, todagers sluttkonferanse, som samlet over 90 deltakere fra hele verden. Selv om sluttkonferansen markerte at WAIT-prosjektet nå har kommet til veis ende, fortsetter samtalene, samarbeidene og forskningen som ble satt i gang av prosjektet. Følg spesielt med på TemPro, Native/Immigrant/Refugee: Immobility and Movement Across Contested Grounds og PROTECT.

Vår 2020
Vårsemesteret i år har vært unikt på grunn av Covid-19. Pandemien har endret den akademiske hverdagen på mange måter; blant annet ved å gjøre aktiviteter og samhandlinger nettbaserte. WAIT-forskere i Bergen organiserte et mindre refleksjonsseminar i lys av pandemien, noe som resulterte i to blogginnlegg om tid og irregulær migrasjon i en pandemikontekst. Siden prosjektet er i sitt siste år, og forskerne derfor har fullført feltarbeidene sine, så har progresjonen til WAIT-prosjektet blitt mindre påvirket enn mange andre studier, og hovedfokuset dette semesteret har vært på formidling. Vi har også sendt inn manuskriptet til en bok om venting og irregulær migrasjons temporaliteter, og sluttkonferansen er planlagt i digital form 1. og 2. oktober 2020.

2019

Høst 2019
Dette semesteret har mange av WAIT-forskerne reflektert over sin posisjon som migrasjon- og kjønnsforskere. Forskningen blir utfordert fra flere ulike ståsted. WAIT-forskere utforsker også hvordan kunst og estetikk kan mobiliseres for å produsere og formilde kunnskap om venting og irregulære migranter. 

Vår 2019
Det har vært et travelt semester for WAIT-forskerne, med både signert bokkontrakt med Routledge Books for en WAIT-antologi og midtveiskonteransen for prosjektet i Athen i februar.

2018

Høst 2018
Denne høsten har WAIT-forskerne organisert workshops og deltatt på konferanser, deriblant EASA og Nordic Migration Research Conference. De har også intensivert arbeidet med å formidle kunnskapen og erfaringene som har kommet i etterkant av feltarbeidene. 

Vår 2018
Nyhetsbrevet innholder blant annet oppdateringer fra forskernes feltarbeid, og professor i filosofi, Odin Lysaker, deler sine perspektiver på "tidens etikk" i sammenheng med irregulr migrasjon. 

2017

Høst 2017
Fra sommeren og utover høsten, har forskerne begynt sine feltarbeid i Oslo, Hamburg, Stockholm og Marseille. Dette har også virkelig satt sitt preg på hvordan "venting" og migrasjonskontroller erfares. 

Vår 2017
Prosjekt WAIT har hatt sin offisielle oppstart, og ved Senter for Kvinne- og kjønnsforskning i Bergen, begynte arbeide med å undervise et 15stp emne på bachelornivå. Emnet er direkte knyttet opp til WAITs tematikk, noe studentene er meget engasjerte i.