Hjem
WAIT-prosjektet

Nyhetsbrev

Her kan du lese prosjektets nyhetsbrev.

2018

Høst 2018
Denne høsten har WAIT-forskerne organisert workshops og deltatt på konferanser, deriblant EASA og Nordic Migration Research Conference. De har også intensivert arbeidet med å formidle kunnskapen og erfaringene som har kommet i etterkant av feltarbeidene. 

Vår 2018
Nyhetsbrevet innholder blant annet oppdateringer fra forskernes feltarbeid, og professor i filosofi, Odin Lysaker, deler sine perspektiver på "tidens etikk" i sammenheng med irregulr migrasjon. 

2017

Høst 2017
Fra sommeren og utover høsten, har forskerne begynt sine feltarbeid i Oslo, Hamburg, Stockholm og Marseille. Dette har også virkelig satt sitt preg på hvordan "venting" og migrasjonskontroller erfares. 

Vår 2017
Prosjekt WAIT har hatt sin offisielle oppstart, og ved Senter for Kvinne- og kjønnsforskning i Bergen, begynte arbeide med å undervise et 15stp emne på bachelornivå. Emnet er direkte knyttet opp til WAITs tematikk, noe studentene er meget engasjerte i.