Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forskingsprosjekt

PROTECT - The Right to International Protection

PROTECT - The Right to International Protection. A Pendulum between Globalization and Nativization? er eit EU-finansiert forskingsprosjekt som studerar påverknaden FN sine plattformar om flyktningar og migrasjon har på flyktningar sine rettar til internasjonalt vern.

Protect logo
PROTECT sin visjon er å finne måtar å fremje det internasjonale systemet for vern av flyktningar i dagens turbulente politiske kontekst.
Foto/ill.:
PROTECT

Hovedinnhold

PROTECT er eit forskingsprosjekt som studerar internasjonalt vern av flyktningar. Det blei offisielt lansert 1. februar 2020 og blir gjennomført av eit internasjonalt konsortium av 11 universitet i Europa, Canada og Sør-Afrika. Prosjektleiar er Professor Hakan G. Sicakkan på vegne av Institutt for samanliknande politikk ved UiB.

Professor Christine M. Jacobsen og forskar Marry-Anne Karlsen ved SKOK er ein del av UiB si forskingsgruppe i PROTECT. Dei jobbar med arbeidspakke WP4, som kartlegg førstelinjetenesta som tek i mot migrantar og asylsøkarar i utvalde innreisesoner i Frankrike, Italia, Spania, Hellas, Sør-Afrika og Canada. Dei nyttar si etnografiske erfaring og ekspertise for å undersøke dersom og korleis FN sine plattformar om flyktningar og migrasjon påverkar førstelinjetenesta si forståing av 'sårbarheit,' spesielt med tanke på kjønn og juridisk status, og dersom/korleis denne forståinga endrar korleis dei samarbeidar for å ta hand om særskilde behov.

Kick-off Conference aftermovie

Bli kjend med PROTECT.

Produsent:
PROTECT

I eit intervju på UIB.no etter tildelinga seier prosjektleiar Hakan G. Sicakkan det følgande:

Prosjektet vil styrke kunnskapen om hvordan samfunnet håndterer global migrasjon. Vi blir det første store forskningsprosjektet som systematisk skal evaluere prosessene i FNs nye globale plattformer for migrasjon og flyktninger.